Utfasning av Standard 400-projektiler

Från och med den första Januari 2016 kommer vi att börja fasa ut projektilsorten Standard 400.

Vi kommer att skicka ut mer information om detta till våra befintliga kunder.