Om oss

Eurocomp kvalitet

Vår idé är enkel

Genom utveckling av egna produkter med hög teknisk och funktionell kvalitet är det vårt mål att vara bäst i branschen. Med vår långa erfarenhet (längst i världen) och med snabb och effektiv personlig service vill vi göra det bästa för att tillgodose kundernas behov av utrustning för inre rengöring av rör och slang.

Hur allt började

Eurocomp AB har bedrivit sin verksamhet sedan 1988, under nuvarande ägare och ledning. Bolagets utveckling har kännetecknats av en lång och målmedveten expansion. Detta med en från början osedvanligt bra innovationsprodukt – JETCLEANER-systemet.

Eurocomp är originalet

Redan i slutet av 1970-talet uppfanns och marknadsfördes rensprojektiler av Eddie Schef i dåvarande bolaget HIRAB. Dagens rensprojektiler från Eurocomp är alltså originalet till alla efterföljande typer av rensprojektiler på marknaden.

JETCLEANER-produkterna, som består av pistoler och rensprojektiler för invändig rengöring av rör och slang har redan från första början utvecklats och tillverkats av bolaget i Avesta. Under de senaste åren har Eurocomp AB utvecklats till ett etablerat företag med marknadsledande ställning inom sin nisch. Produkterna har vidareutvecklats från enkla handverktyg till semi- och helautomatiserade maskiner och rensprojektilerna från en kvalitet på 70-talet till dagens fem olika typer.

ISO-renhetsstandard

Idag kan vi rengöra slangar och rör enligt ISO 4406 och ISO 4407 renhetsstandard till fantastiska ISO 15/13/10 beroende på antalet projektiler som används. Ett antal kundanpassade projektil-lösningar har också tagits fram.

Från Avesta till USA och Asien

Kundunderlaget, som i starten bestod av ett mindre antal svenska företag, har under åren vuxit kraftigt. Den geografiska försäljningen bedrivs i huvudsak i Skandinavien och Europa men återfinns även i USA och Asien.

Eurocomp AB och JETCLEANER-metodens främsta användare har under åren varit hydraulikbranschen. Det senaste decenniet har dock andra branscher och industrier upptäckt metoden. Bland dessa kan nämnas offshore-, skogs-, stål-, rör- och slang-, färg-, entreprenadmaskin-, lastbils-, personbils- och flygindustrin m.m. Eurocomp AB har såväl representerats som deltagit i ett flertal nationella och internationella mässor.

Under de senaste åren har Eurocomp AB målmedvetet investerat i en ny maskinpark med kraftigt utökad kapacitet för att snabbt och effektivt kunna bistå marknaden. Även våra lokaler har utökats till ca 1000 kvm.

Eddie Schef
Eurocomp AB