Nya artikelnummer

Vi har infört nya artikelnummer på vissa produkter. Detta för att lättare kunna hitta produkterna i våra produkt- och prislistor.

Nya artikelnumren kommer att gälla från 1 november 2014.